MG ฟุ้ง ZS ยอดพุ่ง ครองตลาดครอสโอเวอร์ในไทย

บริษัท SAIC Motor CP และ MG Sales Thailand ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยมีตัวเลขยอดขายรถยนต์ MG รวมทั้งสิ้น 28,316 คัน เ...

Source: 9