กบนอกบ่อ! PORSCHE UNSEEN ส่องรถต้นแบบ PORSCHE ที่ไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อน

ครั้งแรกของ Porsche ภายใต้ชื่อโครงการ “Porsche Unseen” ด้วยการนำเสนอกรณีศึกษางานออกแบบตั้งแต่ปี 2005 จนถึง 2019 ซึ่งทั้งหมดได้ถูกเก็บไว้เป็นความลับจนถึงปัจจุบ...

Source: 57